Přihlásit se
Domů | Fyzika | Temperament vody

Temperament vody

  • Typ: pro školy a školky
  • Doporučeno pro: 4. - 9. třída ZŠ, SŠ - přizpůsobuje se věku žáků
  • Kapacita: 15 dětí
  • Celkový počet dostupných termínů: 0

Popis: Pomocí názorných experimentů se pokusíme nalézt odpověď na otázky: Jaký je rozdíl mezi teplotou a teplem? Jakou roli při vymezení obou těchto veličin hrála a stále hraje voda? Praktické experimenty, digitální záznam dat, tvorba grafů a jejich vyhodnocení. Význam tepla a chladu pro naši civilizaci.

Předpoklady: Základní představa, co je teplota, vnitřní energie, teplo a tepelná kapacita.

Cíle:

  • Studenti si prostřednictvím jednoduchých experimentů uvědomí, co je teplota a její význam pro stav hmoty.
  • Studenti si samostatně nakalibrují teploměr na celsiovu stupnici teploty a osvojí si tak vazbu celsiovy stupnice na skupenské formy čisté vody.
  • Studenti si prostřednictvím měřících senzorů Passco proměří změnu teploty při míšení ledu a vody. Získanou grafickou závislost vyhodnotí ve smyslu tepelné bilance a výpočtu tepelné kapacity.
  • Studenti si experimentálně vyzkouší vliv vybraných chemických a fyzikálních efektů na teplotu vody a jejích skupenství mimo standardní stav.
  • Studenti si prostřednictvím měřících senzorů Passco proměří změnu teploty při míšení kapalné vody nebo také ledu a soli (NaCl). Při vyhodnocení si vypočítají spotřebované teplo – endotermní děje, skupenské teplo, rozpouštěcí teplo.

Návaznost na program: Teplota, teplo, vnitřní energie, skupenské změny hmoty, tepelné bilance, kalorimetrie.

Rozvrh

Aktuálně nemáme žádný naplánovaný termín k dispozici. Zkuste se podívat později.